Příručky Allplan: Vše o BIM přehledně na jednom místě

Příručky Allplan: Vše o BIM přehledně na jednom místě

Cílem příruček Allplan je zpřístupnit uživatelům BIM, jeho základní principy a na konkrétních projektech ukázat, jak funguje a jaké výhody přináší. Aktuálně Allplan nabízí k prostudování čtyři nové příručky: BIM User Guide, BIM Management Guide, BIM Office Implementation Guide a BIM Project.

Přehledné příručky připravili odborníci společnosti Allplan, která patří k předním společnostem, které se zabývají implementací BIM, poradenstvím, podporou, a v neposlední řadě též osvětou.

BIM User Guide je příručka, která otevírá téma BIM, a je určená pro všechny uživatele, kteří se chtějí srozumitelnou formou dozvědět, co přesně je Building Information Modeling. Zájemci zde dostanou všechny důležité informace o základních principech a filozofii metodiky BIM.

Příručka BIM Management Guide nabízí k prostudování materiály, jež osloví především manažery, kteří se zajímají o integraci BIM do svých projektů, a chtějí se seznámit s jeho výhodami a přínosy. Jako klíčový aspekt BIM je zde akcentována zejména konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí.

BIM Office Implementation Guide se zabývá přidanou hodnotou BIM, kterou demonstruje na příkladu projekční kanceláře. Tato příručka upozorňuje na to, že již spousta zadavatelů vyžaduje BIM pro realizaci projektů, přičemž několik států již vytvořilo příslušné zákonné předpisy u veřejných zakázek.

BIM Project Guide se zabývá konkrétním nasazením a uvedením BIM do praxe a ukazuje, jak a proč úspěšně prosadit použití BIM. Rovněž zde najdete praktická doporučení, která se týkají výměny dat, definice odpovědností či nastavení kontinuity spolupráce všech zúčastněných.

Všechny příručky najdete na https://www.allplan.com/cz/bim-guides.html

Informace člena CzBIM