Mezinárodní konference BIM a rozpočtování 2017

Mezinárodní konference BIM a rozpočtování 2017

Již v úterý 11. dubna 2017 se uskuteční mezinárodní konference BIM a rozpočtování. Jak název této konference dává tušit, řeč bude hlavně o 5. rozměru informačního modelování staveb (5D BIM)

BIM - Informační model stavby je v oboru stavebnictví jistě fenomén dnešní doby. Konference se, z obsáhlé problematiky, zaměřuje především na 5. rozměr BIM – ceny a oceňování stavebních prací. V rámci konference budou představena již zavedená řešení použitá v zahraničí současně s porovnáním aktuálního a budoucího vývoje v České republice.

Konference klade hlavní důraz na nové přístupy využitelné v běžné praxi a změny, které zavedení BIM přináší, a to včetně nové role rozpočtáře.

Na konferenci vystoupí odborníci a specialisté z Norska, Finska, Slovenska a České republiky.

Konference je určena pro: stavební přípraváře, rozpočtáře, projektanty, investory a zadavatele.

Termín: 11.4.2017
Čas: 9:00 – 15:00
Místo: Hotel Occidental, Na Strži 32, Praha 4
Vložné: 4 500 Kč bez DPH

Program konference

Zahájení

Michal Hanák, ÚRS PRAHA, a.s.
Úvod, nová role rozpočtáře

I. Blok - Aktuální stav ze zahraničí (9:00-10:30)

Geir Johansen, Norconsult, Norsko
Rozpočtování a BIM v Norsku (bude simultálně tlumočeno)

Kari Siren, Rakennustieto, Finsko
Rozpočtování a BIM ve Finsku, elektro specifikační katalogy pro BIM (bude simultálně tlumočeno)

Peter Sukeník, KROS, a.s.
Rozpočtování a BIM na Slovensku

Barbora Pospíšilová, ÚRS PRAHA, a.s.
BIM ve světě, zprávy z ICIS

Coffeebreak  
II. Blok - BIM v ČR (11:00-12:30)

Ludmila Kratochvílová, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Aktuální vývoj BIM a legislativa ČR

Štěpánka Tomanová, CAD-BIM s.r.o.
UNMZ - aktuální dění v oblasti BIM norem a legislativy

Tomáš Čermák, OBERMEYER HELIKA, a.s.
BIM parametry v rámci Odborné rady pro BIM, PS03

Oběd  
III. Blok - Workshop (13:30-15:00)

Michal Hanák, ÚRS PRAHA, a.s.
BIM při plánováni investic

Vojtěch Biolek, ÚRS PRAHA, a.s.
Případová studie - propojení CAD systémů a databáze RYRO

Milan Mrázek, KROS, a.s.
Vazba SW KROS na CAD systémy

Václav Statečný, CAD Studio a.s.
Autodesk BIM SW a jejich použití pro přípravu podkladů pro rozpočtáře

změna programu vyhrazena

Registrace a aktuální informace naleznete na stránce organizátora společnosti ÚRS Praha

Informace člena CzBIM